Provádění úvodních nastavení

Při prvním zapnutí IC rekordéru se na displeji zobrazí obrazovka Configure Initial Settings. Pak lze vybrat jazyk displeje, nastavit hodiny a zapnout/vypnout zvuk pípnutí.

 1. Stisknutím tlačítka vyberte možnost „Yes“.

 2. Stisknutím tlačítka či vyberte jazyk zobrazení a stiskněte tlačítko .

  Jazyk lze vybrat z těchto možností:

  Deutsch (Němčina), English (Angličtina), Español (Španělština), Français (Francouzština), Italiano (Italština), Русский (Ruština), Türkçe (Turečtina), (Korejština), (Zjednodušená čínština), (Tradiční čínština).

 3. Nastavte aktuální datum a čas.

  Stisknutím tlačítka či nastavte položku a stiskněte tlačítko .

  Opakováním kroků nastavte všechny položky.

  Chcete-li se přesunout dopředu či zpět, stiskněte tlačítko nebo . Pro přesun na předchozí položku lze také stisknout tlačítko BACK/HOME.

  Jste-li hotovi s poslední položkou, stisknutím tlačítka použijete tato nastavení na hodiny.

 4. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Next“ a stiskněte tlačítko .

  Zobrazí se okno nastavení pro zapnutí či vypnutí pípnutí.

 5. Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost „ON“ či „OFF“ pro zapnutí nebo vypnutí pípnutí a stiskněte tlačítko .

  Po dokončení úvodních nastavení se zobrazí zpráva o dokončení a nabídka HOME.

Poznámka

 • Výchozí formát zobrazení data se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.

 • Čas se zobrazuje ve 12hodinovém formátu pomocí indikátorů „AM“ či „PM“ nebo ve 24hodinovém formátu v závislosti na formátu zobrazení hodin (Time Display) vybraném v nabídce Settings. Navíc se výchozí formát zobrazení hodin liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.

 • Počet voleb jazyků, které lze vybrat, a výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.

Tip

 • Nastavení hodin a nastavení pípnutí můžete kdykoli později změnit výběrem „ Settings“ - „Common Settings“ v nabídce HOME.

 • Po vyjmutí baterií z prostoru baterie a jejich opětovném vložení nebo po výměně baterií za nové se na displeji zobrazí obrazovka Set Date/Time. Na této obrazovce se zobrazí datum a čas poslední operace provedené na IC rekordéru před vyjmutím baterií. Nezapomeňte změnit datum a čas na aktuální hodnoty.

 • Jste-li hotovi s počátečním nastavením, uvedením IC rekordéru do stavu HOLD zobrazíte na displeji aktuální datum a čas.