Zaznamenaný soubor obsahuje příliš šumu nebo je obtížně srozumitelný.

  • Je nahráván okolní šum i lidské hlasy.

    Použijete-li funkci Clear Voice („Clear Voice 1“ či „Clear Voice 2“) na zvuk přehrávání, dojde ke snížení okolního šumu ve všech frekvenčních pásmech (šum z projektorů, klimatizačních jednotek atd.) pro zvýraznění lidských hlasů, které pak budou zřetelnější.

    Nicméně při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru ani při přehrávání souborů ve složce „ Music“ funkce Clear Voice nefunguje.