Další dostupné operace během nahrávání

Během nahrávání můžete provádět následující operace.

Pozastavení nahrávání

Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.

Je-li nahrávání pozastaveno, bliká indikátor provozu červeně a na displeji se zobrazí symbol .

Necháte-li nahrávání 1 hodinu pozastavené, automaticky se zastaví.

Obnovení nahrávání z pozastavení

Stiskněte znovu tlačítko REC/PAUSE.

Nahrávání se obnoví od bodu pozastavení. (Chcete-li nahrávání po jeho pozastavení zcela zastavit, stiskněte tlačítko STOP.)

Kontrola probíhajícího nahrávání od začátku

Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko .

Nahrávání se zastaví a přehraje od začátku.