Vymazání značky stopy

Vymazat lze nejbližší značku stopy před bodem, kde jste zastavili přehrávání.

 1. Vyberte soubor, ze kterého chcete vymazat značky stopy.
 2. Přehrávejte soubor a zastavte v bodu za značkou stopy, kterou chcete vymazat.
 3. Vyberte „Delete Track Marks“ - „This Track Mark“ v nabídce OPTION a stiskněte tlačítko .

  Na displeji se zobrazí položka „Delete Track Mark?“.

 4. Stisknutím tlačítka či vyberte možnost „Yes“ a stiskněte tlačítko .

  Na displeji se zobrazí zpráva „Please Wait“ a vybraná značka stopy bude vymazána.

  A. Před vymazáním značky stopy: indikuje bod, kde jste zastavili přehrávání.

  B. Po vymazání značky stopy: Bude vymazána nejbližší značka stopy před bodem, kde jste zastavili přehrávání.

Poznámka

 • Značky stopy nelze vymazat z chráněného souboru. Chcete-li vymazat značky stopy z chráněného souboru, nejprve souboru odeberte ochranu a pak značky stopy vymažte. Pokyny k ochraně souboru viz Ochrana souboru.
 • Je-li nahrávání v pohotovostním režimu, nelze značky stopy vymazat pomocí nabídky OPTION. K výběru souboru obsahujícího značku stopy, kterou chcete vymazat, použijte nabídku HOME.

Tip

 • Chcete-li proces mazání zrušit, vyberte v kroku 4 možnost „No“ a stiskněte tlačítko .