Nahrávání zvuku přehrávaného na IC rekordéru na externím zařízení

K IC rekordéru lze připojit externí zařízení a nahrávat zvuk přehrávaný z IC rekordéru.

Před začátkem nahrávání doporučujeme nejprve provést zkušební nahrávku.

  1. Zapojte jeden konec propojovacího audiokabelu do konektoru (sluchátka) na IC rekordéru a druhý konec do konektoru externího vstupu na externím zařízení.
  2. Současným stisknutím tlačítka na IC rekordéru a tlačítka nahrávání na externím zařízení spusťte přehrávání na IC rekordéru a nahrávání na externím zařízení.
    Zvuk přehrávaný na IC rekordéru se nahrává na externí zařízení.
  3. Stiskněte tlačítko STOP na IC rekordéru a tlačítko stop (zastavit) na externím zařízení.

Tip

  • Při připojení externího zařízení k IC rekordéru použijte propojovací zvukový kabel bez odporu.