Uvolnění IC rekordéru ze stavu HOLD

Jsou-li na IC rekordéru deaktivována všechna tlačítka, stisknutím jakéhokoli tlačítka se na displeji zobrazí zpráva „HOLD... Slide HOLD Switch to Activate.“.

Před použitím IC rekordéru jej uvolněte ze stavu HOLD.

  1. Posuňte přepínač HOLD•POWER ke střednímu bodu.