Výběr jazyka zobrazení (Language)

Můžete vybrat jazyk používaný pro zprávy, nabídky, názvy složek atd.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „Language“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Stisknutím tlačítka či vyberte jazyk, který chcete používat, a pak stiskněte .

    Jazyk lze vybrat z možností Deutsch (Němčina), English (Angličtina), Español (Španělština), Français (Francouzština), Italiano (Italština), Русский (Ruština), Türkçe (Turečtina), (Korejština), (Zjednodušená čínština), (Tradiční čínština).

  3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
    Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka

  • Počet voleb jazyků, které lze vybrat, a výchozí nastavení se liší v závislosti na zemi nebo oblasti zakoupení přístroje.