Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Nevystavujte baterie (sada baterií nebo nainstalované baterie) na delší dobu nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.

UPOZORNĚNÍ

Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, hrozí riziko výbuchu. Použité baterie likvidujte dle pokynů.

  • Nahraná hudba je určena pouze pro osobní potřebu. Využití hudby nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
  • Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za jejich poškození v důsledku problémů s IC rekordérem nebo s počítačem.
  • V závislosti na typu textů a znaků se může stát, že text zobrazovaný v IC rekordéru nebude v zařízení zobrazen správně. Možné důvody:
    • Kapacita připojeného IC rekordéru.
    • IC rekordér nefunguje správně.
    • Informace obsahu jsou napsány v jazyce nebo pomocí znaků, které IC rekordér nepodporuje.