Nespustí se počítač.

  • Spustíte-li počítač s připojeným IC rekordérem, může dojít k nesprávnému spuštění nebo úplné nefunkčnosti počítače.

    Odpojte IC rekordér od počítače a spusťte počítač znovu.