Nastavení časového intervalu před automatickým vypnutím IC rekordéru (Auto Power Off)

IC rekordér lze nastavit na automatické vypnutí, není-li v určeném časovém intervalu používán.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Common Settings“ - „Auto Power Off“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Stisknutím tlačítka či vyberte požadovaný časový interval a stiskněte tlačítko .
  3. Stiskem a přidržením tlačítka BACK/HOME se vrátíte do nabídky HOME.
    Pro návrat na obrazovku před zobrazením nabídky HOME stiskněte tlačítko STOP.

Popis položek nabídky

Vybrat lze jednu z následujících položek:

OFF:
IC rekordér se automaticky nevypne.
5min:
IC rekordér se vypne přibližně za 5 minut.
10min:
IC rekordér se vypne přibližně za 10 minut (výchozí nastavení).
30min:
IC rekordér se vypne přibližně za 30 minut.
60min:
IC rekordér se vypne přibližně za 60 minut.