Není zobrazena složka či soubor, který jste vytvořili.

  • Pokud jste vytvořili složku či soubor v počítači, nemusí jej IC rekordér detekovat v závislosti na tom, kde jste jej vytvořili. Další informace viz Struktura složek a souborů.