Zobrazuje se zpráva „File Full“ a IC rekordér nelze obsluhovat.

  • Pomocí vestavěné paměti a vložené karty microSD dokáže IC rekordér uložit celkem maximálně 5 000 složek a souborů.

    Vymažte nepotřebné soubory z vestavěné paměti, nebo některé soubory zkopírujte na jinou kartu microSD či do počítače a tyto soubory smažte.