Datum nahrání souboru se zobrazí ve formátu „----/--/--“ nebo „--:--“.

  • Soubor byl zřejmě nahrán jiným modelem IC rekordéru než ICD-PX470. Formát nahrání data a času se liší v závislosti na modelu.