Kopírování souborů z IC rekordéru do počítače

Soubory a složky lze kopírovat z IC rekordéru do počítače a ukládat je.

  1. Připojte IC rekordér k počítači.
  2. Zkopírujte soubory či složky, které chcete přenést do počítače.
    Přetáhněte požadované soubory či složky z jednotky „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“ na místní disk v počítači.
  3. Odpojte IC rekordér od počítače.

Tip

  • Chcete-li zkopírovat soubor nebo složku (přetažením), klepněte na soubor nebo složku (), přidržte tlačítko a položku přetáhněte () a vložte ().

A: IC RECORDER nebo MEMORY CARD

B: Počítač