Vytvoření složky

Ve výchozím stavu se nahrané soubory ukládají do složky „FOLDER01“ pod složkou „ Recorded Files“. Můžete vytvořit novou složku a změnit tuto výchozí složku na ní.

  1. Vyberte „ Settings“ - „Recording Settings“ - „Create Folder“ v nabídce HOME a stiskněte tlačítko .

  2. Vyberte „Built-In Memory“ nebo „SD Card“ na obrazovce „Memory Selection“ a stiskněte tlačítko .
  3. Výběrem nebo vyberte název složky ze šablony a pak stiskněte .

    Vytvoří se nová složka.

Poznámka

  • Ve složce „ Music“ nelze složku vytvořit.