Спецификации

Раздел за тунера

DSX-B700(UC)/DSX-B700W:

FM

Диапазон на настройване 87,5 MHz – 107,9 MHz
Използваема чувствителност 7 dBf
Съотношение сигнал към шум 73 dB
Разделяне 50 dB при 1 kHz

AM

Диапазон на настройване 530 kHz – 1 710 kHz
Чувствителност 26 µV

DSX-B700(EUR):

FM

Диапазон на настройване Когато [AREA] е настроено на [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Когато [AREA] е настроено на [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (при стъпка от 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (при стъпка от 30 kHz)
Използваема чувствителност 7 dBf
Съотношение сигнал към шум 73 dB
Разделяне 50 dB при 1 kHz

AM/LW

Диапазон на настройване 531 kHz – 1 602 kHz (AM)
153 kHz – 279 kHz (LW)
Чувствителност 26 μV (AM)
50 μV (LW)

DSX-B700(E)/DSX-B700(IN):

FM

Диапазон на настройване 87,5 MHz – 108,0 MHz (при стъпка от 50 kHz)
87,5 MHz – 108,0 MHz (при стъпка от 100 kHz)
87,5 MHz – 107,9 MHz (при стъпка от 200 kHz)
FM стъпка на настройване Може да се превключва между 50 kHz/100 kHz/200 kHz
Използваема чувствителност 7 dBf
Съотношение сигнал към шум 73 dB
Разделяне 50 dB при 1 kHz

AM

Диапазон на настройване 531 kHz – 1 602 kHz (при стъпка от 9 kHz)
530 kHz – 1 710 kHz (при стъпка от 10 kHz)
AM стъпка на настройване Може да се превключва между 9 kHz/10 kHz
Чувствителност 26 µV

DSX-B710D:

DAB/DAB+

Диапазон на настройване 174,928 MHz – 239,200 MHz
Терминал за антена Конектор за външна антена

FM

Диапазон на настройване 87,5 MHz – 108,0 MHz
Използваема чувствителност 7 dBf
Съотношение сигнал към шум 73 dB
Разделяне 50 dB при 1 kHz

AM/LW

Диапазон на настройване 531 kHz – 1 602 kHz (AM)
153 kHz – 279 kHz (LW)
Чувствителност 26 μV (AM)
50 μV (LW)

Раздел за USB плейъра

Интерфейс USB (максимална скорост)
Максимален ток 1 A
Максимален брой на разпознаване на папки и файлове Папки (албуми): 256
Файлове (записи) за папка: 256
Съвместим протокол Android Open Accessory (AOA) 2.0
Съответстващ кодек MP3 (.mp3)
Скорост на предаване: 8 kbps – 320 kbps (Поддържа VBR (променлива скорост на предаване)
Честота на семплиране: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Скорост на предаване: 32 kbps – 192 kbps (Поддържа VBR (променлива скорост на предаване)
Честота на семплиране: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Скорост на предаване: 16 kbps – 320 kbps (стерео)
Честота на семплиране: 8 kHz – 48 kHz
FLAC (.flac)
Дълбочина в битове: 16 бита, 24 бита
Честота на семплиране: 44,1 kHz, 48 kHz
Поддържана файлова система FAT16, FAT32

Безжична комуникация

Комуникационна система BLUETOOTH – стандартна версия 3.0
Изход BLUETOOTH – стандартен клас на мощност 2 (макс. проведена +1 dBm)
Максимален обхват на комуникация*1 Прибл. 10 m при пряка видимост
Честотна лента Честота 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2 A2DP (Разширен профил на аудиоразпространение) 1.3
AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео) 1.3
HFP (Профил за свободни ръце) 1.6
PBAP (Профил за достъп до телефонния указател)
SPP (Профил за сериен порт)
Съответстващ кодек SBC (.sbc), AAC (.m4a)

*1 Действителният обхват ще зависи от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, производителност на антената, операционна система, софтуерно приложение и т.н.

*2 Стандартните BLUETOOTH профили обозначават целта за BLUETOOTH комуникация между устройства.

Раздел за аудиоусилвателя

Изход Изходи за високоговорители
Съпротивление на високоговорителите 4 Ω – 8 Ω
Максимална изходна мощност 55 W × 4 (при 4 Ω)

Общи

Изисквания към захранването 12 V DC автомобилен акумулатор (отрицателно заземяване (земя))
Максимална консумация на ток 10 A
Размери Приблиз. 178 mm × 100 mm × 177 mm (ш/в/д)
Размери за монтаж Приблиз. 182 mm × 111 mm × 159 mm (ш/в/д)
Тегло Приблиз. 1,0 kg
Съдържание на опаковката Основен приемник (1)
Дистанционно управление (1): RM-X231 (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)
Части за монтиране и свързване (1 комплект)
Опционални аксесоари/оборудване SiriusXM Свързване на тунера на превозното средство: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-B700(UC))
Кабел за включване на дистанционно управление от волана: RC-SR1


Поискайте подробна информация от търговския представител.


Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение.