За Pandora®

Pandora® е налично за поточно предаване на музика чрез Вашия iPhone и смартфон с Android. Можете да управлявате Pandora® на свързан чрез BLUETOOTH iPhone/смартфон с Android от този приемник.
Pandora® е налично само в някои държави.
Моля, посетете
http://www.pandora.com/legal
за повече информация.