Слушане на DAB/DAB+ радио

Натиснете SRC (източник) за избиране на [DAB/DAB+]. Когато DAB източникът бъде избран за първи път след подмяна на акумулатора или промяна на свързванията, автоматичната настройка стартира автоматично. Изчакайте автоматичната настройка да завърши. (Ако бъде прекъсната, автоматичната настройка ще стартира отново следващия път, когато изберете източника DAB.) Ако автоматичната настройка не настрои DAB станция, извършете автоматичната настройка ръчно.

Съвет

  • Настройте [ANT-PWR] на [ON] (по подразбиране) или [OFF] в зависимост от типа DAB антена.