Търсене на станция по име на станция

Преди използване се уверете, че [SEEK BY] в [GENERAL] е настроено на [A-Z].

  1. Натиснете MODE, за да изберете [DAB1], [DAB2] или [DAB3].
  2. Натиснете / (SEEK –/+), за да превключите на предходната/следващата станция.