Събеседникът в разговора казва, че силата на звука е прекалено ниска или висока.

  • Регулирайте силата на звука според ситуацията с използване на настройката за усилване на микрофона.