Използване на “Siri Eyes Free

Siri Eyes Free” Ви позволява да използвате iPhone със свободни ръце, като говорите на микрофона. За тази функция е необходимо да свържете iPhone към приемника чрез BLUETOOTH. Функцията работи с iPhone 4s или по-нови модели. Уверете се, че Вашият iPhone е с най-новата версия на iOS. Трябва предварително да извършите регистрация с BLUETOOTH и конфигуриране на връзката между iPhone устройството и приемника.
За да изберете iPhone устройството, натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] [AUDIO DEV].

 1. Активирайте функцията Siri на iPhone устройството.
  За подробности вижте инструкциите за работа, доставени с iPhone устройството.
 2. Натиснете и задръжте VOICE за повече от 2 секунди.
  Показва се дисплеят за гласови команди.
 3. След звуковият сигнал от iPhone устройството, говорете на микрофона.
  iPhone устройството издава звуков сигнал отново, след това Siri започва да отговаря.

За дезактивиране на “Siri Eyes Free

Натиснете VOICE.

Забележка

 • iPhone устройството може да не разпознае Вашия глас в зависимост от условията на използване. (Например, ако сте в движещ се автомобил.)
 • Siri Eyes Free” може да не работи правилно или времето за отговор може е удължено на места, където сигнали за iPhone устройства се приемат със затруднение.
 • В зависимост от работното състояние на iPhone устройството, “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или да се затвори.
 • Ако възпроизвеждате запис с iPhone устройство чрез BLUETOOTH аудиовръзка, когато записът започне да се възпроизвежда чрез BLUETOOTH, “Siri Eyes Free” автоматично се затваря и приемникът се превключва на BLUETOOTH аудиоизточника.
 • Когато “Siri Eyes Free” се активира по време на възпроизвеждане на аудио, приемникът може да се превключи на BLUETOOTH аудиоизточника дори ако не посочите запис за възпроизвеждане.
 • Когато свързвате iPhone устройството към USB порта, “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или да се затвори.
 • Когато свързвате iPhone устройството към приемника чрез USB, не активирайте Siri от iPhone устройството. “Siri Eyes Free” може да не работи правилно или да се затвори.
 • Не се възпроизвежда звук, докато функцията “Siri Eyes Free” е активирана.