PTY показва [- - - - - - - -].

  • Текущата станция не е такава с RDS.
  • RDS данни не са получени.
  • Станцията не посочва типа на програмата.