Свързващото се устройство не може да открие този приемник.

  • Преди сдвояването настройте този приемник на режим на очакване на сдвояване.
  • Докато сте свързани с две BLUETOOTH устройства, този приемник не може да бъде открит от друго устройство.
    • Прекъснете една от връзките и търсете това устройство от друго устройство.
  • Когато сдвояването на устройството е направено, настройте изхода за BLUETOOTH сигнал на вкл.