Операции за прескачане на албум, прескачане на елементи (режим за прескачане) и търсене на запис по име (“Quick-BrowZer”) не могат да се извършват.

  • Тези операции не могат да се извършват, когато е свързано USB устройство в режим за Android или iPod.
    • Настройте [USB MODE] на [MSC/MTP].
    • Разкачете iPod устройството.
  • USB режимът на устройството не е настроен правилно.
    • Уверете се, че USB режимът на устройството е настроен на режим MSC/MTP.