Името на откритото устройство не се показва.

  • В зависимост от състоянието на другото устройство може да не е възможно получаването на името.