Настройване на DAB съобщения

Ако разрешите DAB съобщения, DAB съобщенията може да прекъсват текущо избрания източник.

  1. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [ANNOUNCE], и го натиснете.
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете [ANNC-ON] или [ANNC-OFF], и го натиснете.

Забележка

  • По време на DAB съобщение силата на звука се настройва на нивото, зададено за TA в RDS.

За слушане на същата или подобна програма дори при слаб сигнал

Настройте [SOFTLINK] на [ON].
[-FM] се добавя в края на името на FM програмата, когато се приема съответната FM програма.


“Твърда връзка” следва същата програма, а “Мека връзка” следва сходна програма.

SOFT LINK DAB/FM
OFF Само твърда връзка
ON Твърда връзка/мека връзка