Телефонът не е свързан.

  • Когато се възпроизвежда BLUETOOTH аудио, телефонът не се свързва дори ако натиснете CALL.
    • Свържете се от телефона.