Дисплеят се скрива от/не се появява на екрана.

  • Функцията за затъмняване е настроена на [DIMMER-ON].
  • Дисплеят се скрива, ако натиснете и задържите OFF.
    • Натискайте OFF на приемника, докато дисплеят се покаже.