Станциите не могат да се приемат.

  • Настройката за стъпка на настройване е заличена.
    • Задайте стъпката на настройване отново. (DSX-B700(E)/DSX-B700(IN))