Не може да се възпроизвеждат елементи през USB концентратор.

  • Този приемник не може да разпознава USB устройства през USB концентратор.