Невъзможно сдвояване.

  • Приемникът може да не успее да се сдвои с по-рано сдвоявано BLUETOOTH устройство след инициализиране на приемника, ако информацията за сдвояване на приемника е на BLUETOOTH устройството. В този случай изтрийте информацията за сдвояване на приемника от BLUETOOTH устройството и след това ги сдвоете отново.