Провеждане на разговор чрез въвеждане на телефонен номер

  1. Натиснете CALL.
    Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, завъртете диска за управление, за да изберете един от тях, и го натиснете.
  2. Завъртете диска за управление, за да изберете [DIAL NUMBER], и го натиснете.
  3. Завъртете диска за управление, за да въведете телефонния номер, и изберете [ ] (интервал), след което натиснете ENTER*.
    Телефонното обаждане започва.

    * За да преместите цифровата индикация, натиснете / (SEEK –/+).

Забележка

  • [_] се появява вместо [#] на дисплея.