Настройка на “Sony | Music Center” (SONY APP)

Установете и прекратете функционирането на “Sony | Music Center” (връзката).