Сверяване на часовника

 1. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [GENERAL], и го натиснете.
 2. Завъртете диска за управление, за да изберете [CLOCK], и го натиснете.
 3. Завъртете диска за управление, за да изберете [MANUAL], и го натиснете.
  Мига индикацията за часове.
 4. Завъртете диска за управление, за да настроите часа и минутите.
  За преместване на цифровата индикация натиснете / (SEEK –/+).
 5. След настройване на минутите натиснете MENU.
  Настройката е завършена и часовникът се включва.

За извеждане на часовника

Натиснете DSPL (дисплей).

За настройване на часовника автоматично

Изберете [AUTO <RDS>] в стъпка 3.
За DSX-B710D:
Изберете [AUTO <DAB>] в стъпка 3.