Настройване на родителски контрол

Функцията за родителски контрол Ви позволява да ограничавате достъпа до SiriusXM каналите със съдържание за възрастни. Когато се активира, функцията за родителски контрол ще изисква въвеждането на код за достъп за приемане на заключените канали. Информацията за настройване на код за достъп и заключване на канали може да бъде намерена по-долу.

 1. Натиснете MENU и завъртете диска за управление.
 2. Изберете [GENERAL] [PARENTAL] [LOCK SELECT] [LOCK-ON].
 3. Въведете кода за достъп чрез въртене на диска за управление на приемника или чрез натискане на / (нагоре/надолу) на дистанционното управление.
  За преместване на позицията за въвеждане натиснете / (SEEK –/+) на приемника или (наляво/надясно) на дистанционното управление.
  Първоначалният код за достъп е [0000].
 4. След въвеждане на кода за достъп натиснете ENTER.

За отключване на каналите

 1. Натиснете MENU и завъртете диска за управление.
 2. Изберете [GENERAL] [PARENTAL] [LOCK SELECT] [LOCK-OFF].


За промяна на кода за достъп

 1. Натиснете MENU и завъртете диска за управление.
 2. Изберете [GENERAL] [PARENTAL] [CODE EDIT].
 3. Въведете текущия код за достъп в полето на дисплея за текущ код за достъп и след това натиснете ENTER.
  Първоначалният код за достъп е [0000].
 4. Въведете Вашия нов 4-цифрен код за достъп в полето на дисплея за нов код за достъп и натиснете ENTER.


За промяна на елементи на дисплея

Натиснете DSPL (дисплей) неколкократно, докато не се покажат желаните елементи на дисплея.