Установяване на връзка със “Sony | Music Center

  1. Установете BLUETOOTH връзка с iPhone/смартфон с Android.
    За избор на аудиоустройство натиснете MENU, след това изберете [BLUETOOTH] [AUDIO DEV].
  2. Стартирайте приложението “Sony | Music Center”.
  3. Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [SONY APP], и го натиснете.
    Свързването с iPhone/смартфон с Android започва.
    За подробности за работа с iPhone/смартфон с Android вижте в раздела за помощ в приложението.

Ако се покаже номер на устройството

Уверете се, че номерът се показва (например 123456), след това изберете [Да] на iPhone/смартфона с Android.

За прекратяване на връзката

Натиснете MENU, завъртете диска за управление, за да изберете [SONY APP], и го натиснете.