Общи

Следните съобщения може да се появяват или да мигат в работен режим.

INVALID

  • Избраната операция може да е невалидна.

READ: сега се прочита информация.

  • Изчакайте до приключването на прочитането и възпроизвеждането ще започне автоматично. Това може да отнеме известно време в зависимост от начина на организиране на файловете.

(долна черта): знакът не може да се покаже.