Предварително настроените станции и точният час са изтрити./Предпазителят е изгорял./Издава шум, когато положението на ключа за запалване се превключи.

  • Проводниците не са свързани правилно с тези на конектора на автомобила за захранване на аксесоари.