Осъществяване на обаждане

Можете да проведете разговор от телефонния указател или историята с обаждания, когато е свързан мобилен телефон, поддържащ PBAP (профил за достъп до телефонен указател). Когато към приемника са свързани два мобилни телефона, изберете един от тях.