Работа със “Sony | Music Center

APP -----------: не е установена връзка с приложението.

  • Установете отново връзка със “Sony | Music Center”.

APP DISPLAY: има отворен екран за настройки на приложението.

  • Излезте от екрана за настройки на приложението, за да се разреши управлението с бутони.

APP LIST: списъкът със съдържанието на USB/iPod е отворен.

  • Излезте от списъка на приложението, за да се разреши управлението с бутони.

APP MENU: има отворен екран за настройки на приложението.

  • Излезте от екрана за настройки на приложението, за да се разреши управление с бутони.

APP NO DEVICE: устройството с инсталираното приложение не е свързано или разпознато.

  • Установете BLUETOOTH връзка и се свържете със “Sony | Music Center” отново.

APP SOUND: има отворен екран за настройки на звука на приложението.

  • Излезте от екрана за настройки на звука на приложението, за да се разреши управлението с бутони.

OPEN SONY APP: приложението “Sony | Music Center” не е стартирано.

  • Стартирайте приложението.

SONY APP DISCNCTED: приложението е с прекъсната връзка.

  • Установете връзка със “Sony | Music Center”.