Връзката със “Sony | Music Center” се прекратява автоматично, когато режимът за USB на приемника се промени на [ANDROID].

  • За смартфон с Android не се поддържа възпроизвеждане в режим Android.
    • Настройте режима за USB на приемника на [MSC/MTP], след това установете връзка със “Sony | Music Center”.