RDS услуги не могат да се приемат (когато [AREA] е настроена на [RUSSIA]). (DSX-B700(EUR))

  • Избрано е FM3.
    • Изберете FM1 или FM2.
  • RDS услугите не са налични в текущия регион.