Сдвояването е неуспешно поради изтичане на времето.

  • В зависимост от свързващото се устройство ограничението за време на сдвояване може да е кратко.
    • Опитайте се да завършите сдвояването в наличното време.