Силата на звука на свързаното аудиоустройство е ниска (висока).

  • Силата на звука ще се различава в зависимост от аудиоустройството.
    • Регулирайте силата на звука на свързаното аудиоустройство или на този приемник.