Използване на списъка със станции

Списъкът със станции Ви позволява лесно да изберете желана станция.

  1. По време на възпроизвеждане натиснете (преглед).
  2. Натиснете (SEEK +) за избиране на реда на сортиране [STATION SORT BY DATE] или [STATION SORT BY A TO Z].
  3. Завъртете диска за управление, за да изберете желаната станция, и го натиснете.
    Възпроизвеждането започва.