Приемникът не получава захранване. (DSX-B700(UC)/DSX-B700(E)/DSX-B700(IN)/DSX-B700W)

  • Ако приемникът е изключен и дисплеят изгасне, не е възможна работа с дистанционното управление.
    • Включете приемника.