Аудиофайлът не може да се възпроизведе.

  • USB устройства, форматирани с файлова система, различна от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*

* Този приемник поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства може да не поддържат тези FAT системи. За подробна информация вижте инструкциите за работа за всяко USB устройство или се обърнете към производителя.