При телефонните разговори се получава ехо или шум.

  • Намалете силата на звука.
  • Настройте режим EC/NC на [EC/NC-1] или [EC/NC-2].
  • Ако околният шум, освен този от телефонния разговор, е силен, опитайте се да намалите шума.
    Например: ако прозорецът е отворен и шумът от движението и т.н. е силен, затворете прозореца. Ако климатика е шумен, намалете го.