Съдържанието на паметта е изтрито.

  • Захранващите кабели или акумулаторът са били разкачени или свързани неправилно.