Проверка на напрежението на акумулатора

Можете да проверите текущото напрежение на акумулатора. (Не е налично, когато източникът е изключен и се показва часовника.)

  1. Натиснете DSPL (дисплей) неколкократно, докато напрежението на акумулатора се покаже.